TEOG, LYS ve YGS sınav öncesi Hedef Belirleme Hizmeti

Her anne-baba çocukları dünyaya gelir gelmez geleceğini planlamaya başlar. Bunun için nerdeyse bir ömür boyu uğraşıp dururlar. 
 
Çoğu kez okulda elde edilen eğitim ve öğretim yetersiz kalır. Eksiklerin giderilmesi için öğrenci kurslara yollanılır. Böylece onun geleceğinin kurtarılması amaçlanır.
 
Çocuklarla ilgili pek çok konu aslında çok önceden planlanabilir. Gelecek planlaması denilen bu durum çocuğun hayattaki başarısını artırır. Gelecek planlaması, öğrencinin ilerde hangi mesleği seçeceğini belirlemek değildir. Eldeki imkânları en iyi şekilde kullanarak öğrenciyi ulaşabileceği en iyi yere ulaştırmak için yapılan bir çalışmadır. Bu çalışma asla kalıcı değildir. Çocuğun hayattaki önceliklerinin değişmesiyle gelecek planlaması yeniden düzenlemelere ihtiyaç duyar.
 
Gelecek planlamasında aşama aşama bugünden geleceğe bir hedefler dizisi belirlenir. Sonra son hedeften geriye doğru yani gelecekten bugüne uyumlaştırma çalışması yapılır. Daha sonra geleceğe doğru sırası gelen çalışmalar, en iyi biçimde uygulayabilmek için yeniden planlanır ve bu planla çalışmalara başlanır.
 
Geleceği planlarken, üzerinde çalışılacak dönemleri yedi bölüme ayırmak gerekir. Bu aşamalarda hedefler belirlenir ve bunların nasıl yapılabileceği planlanır.
 
Neden Bir Hedefimiz Olmalı?
 
Hedef; belli bir zaman diliminde ulaşılmak istenen, bu nedenle planlanan bir istektir. 
 
Hedefi olmayan bir insan kendini olayların akışına bırakır, başına gelen iyi ya da kötü şeylere razı olur. Oysaki hedeflerini önceden belirleyenler, hedeflerine ulaşıncaya kadar geçen sürede birtakım planlamalar, tutum değişiklikleri, yeni davranış modelleri oluştururlar. Hedefe ulaşma yolunda önceliklerini belirlerler.
 
Hedef Belirlemenin Önemi
 
  • Arzu ettiğiniz sonuca ulaşabilmeniz için ihtiyaç duyduğunuz davranışları üretme yönünde sinir sisteminizi ve bilinçaltınızı uyarır,
  • Dikkati yoğunlaştırmayı sağlar, güdülenmeyi artırır,
  • Çalışmalarınızı verimli ve anlamlı hale getirir,
  • Belirlediğiniz hedefiniz ayakları olan hayalleriniz olur, sizi sonuca götürür.