Ortaokul ve Lise Öğrencileri için Kariyer Hizmeti

KARİYER DANIŞMANLIĞI NEDİR?
 
Meslek seçimi yaşamın belli bir anında verilen karardan çok, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bir anlamda bireyin tüm yaşamı boyunca geçirdiği yaşantıları  sonucunda oluşanbirkarardır. Dolayısıyla erken yaşta kariyer hedeflerini belirlemek bireyin gelecek adına daha sağlam adımlar atmasını sağlayacaktır.Dünyanın pek çok ülkesinde kariyer eğitimleri okul müfredatı dışında farklı eğitim ve danışmanlık çalışmaları ile öğrencilere sunulmaktadır.
 
KariyerDanışmanlığı; yaşamının henüz başında olan çocuklar için geliştirilmiş, psikolojik danışmada kullanılan bireyi tanıma tekniklerini temelalara kçocuğun doğru hedefe, doğru mesleğe ve doğru eğitim kurumlarına yönlendirilmesini sağlayan bunu yaparken psikolojik destek veren danışma sistemidir.
 
Hedef belirlemede ve özellikle karar vermede sorun yaşayan öğrencilere psikolojik destek vererek önce kritik gedikleri kapatmak ve danışanın yoluna devam etmesini sağlamak kariyer danışmanlığının en temel amacıdır.
 
Kariyer Danışmanlığı ile öğrencilerin gelecek hedeflerini belirlerken doğru seçimleri daha erken yaşta yapmalarına destek olmak hedeflemektedir.
 
KARİYER DANIŞMANLIĞINDA KOÇLUĞUN YERİ
 
Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir.Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır.Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar.
 
Kariyer danışmanlığı kapsamında Fidanay Koçları, öğrencinin hedeflerine ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir.
 
Koçlarımız öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin;
 •  
 • Başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar.
 • Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir.
 • Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Birlikte ders çalışırlar, birlikte yaşamı paylaşırlar.
 • Motivasyon artırımı çalışmaları yapar.
 • Ders çalışma performansının artırımı sağlanır.
 • Konsantrasyon artırımı çalışmaları yapar.
 • Bireysel ders çalışma programı yaptırır.
 • Koçlarımız öğrenciye nasıl öğrenmesi gerektiğini öğretir.
 • FidanayKoçluğun titiz ve profosyonel çalışmaları sonucunda;
 • Öğrenci özdisiplin kazanır.
 • Öğrenci sınav kaygısını kontrol altına almayı öğrenir.
 • Öğrenci düzenli ders çalışma disiplinini kazanır.
 • Öğrenci yeteneklerini ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfeder.
 • Öğrenci erteleme alışkanlığından kurtulur.
 • Tüm derslerde öğrenme performansını artırır.
 • Planlı, sistemli ve ilkeli çalışma alışkanlığı kazandırır.
 • Öğrenci vizyon ve hedef odaklı çalışır.
 • Bireysel farklılıklara değer verilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
 • Öğrencilerin hatırlama, düşünme, problem çözme ve akademik başarısını artırır.
 • Öğrenme yetersizlikleri yerine öğrenme farklılıklarını anlamayı sağlar.

Eğitim hayatına yeni başlayan veya devam eden öğrenciler,
 
Ne yapacağını ve nereden başlayacağını kestiremeyen bireyler,
 
Güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğunu ve bunları nasıl kullanacağını bilmeyen ve “Kendimi
 
ne kadar tanıyorum?” sorusuna cevap arayan bireyler,
 
Bir hedefim var mı?sorusunu soran bireyler ,
 
Kendimi nasıl geliştirebilirim? sorusunu soran bireyler ,
 
Kendimi nasıl ifade edebilirim? sorusunu soran bireyler,
 
Kendime güvenim ve inancım ne kadar? sorusunu soranbireyler,
 
Hangi mesleği seçmekistiyorum?sorusunu soran bireyler,
 
Öğrencilik mesleğini biliyormuyum?diye sorgulayan bireyler.
 
Fidanay Koçluk Kariyer Gelişiminizin en önemli basamakları olan öğrencilik yıllarını sizin için size göre yapılandırmayı hedeflemektedir.