Okumayı Sevdirme Atölye Hizmeti

Okumak, doğduğu andan itibaren birçok eğitim süreci geçiren insan için en kolay ve en etkili öğrenme yoludur. İnsan sahip olduğu bilginin %60’ını bu yolu kullanarak edinir. Geri kalmış toplumların karşılaştıkları sorunların birçoğunun kaynağında eğitimsizlik yer almaktadır. Eğitimsizliğin temelinde de öğrenmenin yetersizliği yatar. Gelişmiş ülke toplumları ise her alanda daha fazla okuma alışkanlığına sahip olmanın sağladığı avantajları yaşamaktadırlar.
 
Okumak öncelikle insanın kendisi için yaptığı en önemli yatırımdır. Okuyan insan kendine güvenir. Okurken edindiği bilginin verdiği güvenle daha rahat hareket eder, fikirlerini, düşüncelerini çekinmeden söyler. Zengin kelime dağarcığına sahip bu insanlar sosyal ve kültürel açıdan kendilerini daha donanımlı hissederler. Bu durum hitap ettikleri kişiler üzerinde önemli bir etki bırakmalarına yol açar, ilişkilerini güçlendirir, sosyalleşmelerini sağlar. Ayrıca geniş kelime dağarcığı, insanın daha fazla kavramla düşünebilmesini sağlarken düşünce kapasitesini ve kültür düzeyini artırır. Bu nedenle okuma alışkanlığı kişinin kendisi için mutlaka edinilmesi gereken bir alışkanlık olmalıdır. 
 
Ancak kişiliğin oluşum ve gelişiminde bu kadar önemli olduğu halde ülkemizde okuma oranı oldukça düşüktür. Akademimizin amacı, okumayı zevkli hale getirerek kendisi için çok önemli olan bu alışkanlığı edinmesini sağlamaktır. 
 
Bu Çalışmaya Kimler Katılabilir? 
 
Okumayı öğrenen birinci sınıf çocuklarından başlayarak her yaş grubundan insan "Okumayı Sevdirme Atölyesinde okumayı sevebilecek ve alışkanlık haline getirebilecek şansa sahip olabilir.