Öğrenci Koçluğu Hizmeti

Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini artırmanın yanı sıra sosyal hayattaki bilgi ve becerilerini de geliştirmek amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir. 
 
Başarı, bir ekip işi olduğu için ebeveynler de kurulan bu takımının bir parçası sayılır. Öğrenci koçluğu hizmetinin bazı aşamalarında anne ve babaya da ebeveyn koçluğu hizmeti verilerek başarı her yönden güçlendirilir. 
 
Ayrıca bu ikili sistem sayesinde hem öğrenci hem de anne-baba olumlu bir değişim ve gelişim süreci yaşayarak gerçek bir farkındalık kazanmış olurlar.
 
Bu tekniklerden bazıları:
 
 • Öğrenmeyi Öğrenme
 • Hedef belirleme ve basamak sistemi,
 • Hafıza teknikleri,
 • Test teknikleri,
 • Etkili ders çalışma ve tekrar teknikleri,
 • Zamanı yönetim teknikleri,
 • Önceliklerin yönetimi, 
 • Konsantrasyon ve dikkat dağınıklığı teknikleri,
 • Anlayarak hızlı okuma teknikleri,
 • Farkındalık çarkları vb.
   
Bunların yanı sıra : "Hayaller - Hedefler - Başarı - Zaman - Motivasyon‘‘
 
Öğrenci Koçluğunun amacı;
 
Öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla başetmesini sağlamaktır.
 
Yeni Çağın Eğitim Sisteminde Öğrenci Koçuna Niçin İhtiyaç Duyulur?
 
 • Yeni çağın değişen dinamiklerine, yeni kuşakların ihtiyaçlarına uygun çözümler yaratır.
 • Öğrencinin geleceğini yapılandırarak hedefine odaklanmasını sağlar. 
 • Tavsiye ya da akıl vermeden öğrenciyi bulunduğu noktadan hedeflediği noktaya taşır. 
 • Öğrenciye zihnini etkin şekilde kullanmanın anahtarını vererek motivasyonunu artırır.
 • Öğrenciyle birlikte başarılı sonuçlara odaklanır. 
 • Yeni çağ çocuklarına özgü davranış modelini yapılandırır. 
 • Öğrencinin daha kolay ve etkili öğrenmesini sağlayacak yöntemler geliştirir. 
 • Öğrencinin akademik çabalarının sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir, çözümü öğrenciye buldurur. 
 • Öğrenci velisinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verir. 
 • Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir. 
 • Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Birlikte ders çalışır, yaşamı paylaşır. 
 • Öğrencinin motivasyonunu, ders çalışma performansını, konsantrasyonunu ve özgüvenini artırır. 
 • Öğrenci ile çalıştığı konuyu derecelendirerek bulunulan nokta ile varılmak istenen nokta arasındaki farkı ve değeri anlamayı, idrak etmeyi kolaylaştırır. 
 • Öğrencinin sınav kaygısını kontrol altına almasını sağlar. 
 • Aile içi iletişim problemlerini çözer. 
 • Asabiyet ve ani parlama sorunlarının çözümlenmesini sağlar.