Lego ve Robotik Hizmetleri

Lego ve RobotikTeknoloji, her çocuğun bambaşka olduğunu ve hepsinin ayrı bir öğrenme yöntemine sahip olduğunu gözönünde bulundurarak her öğrencinin kendi öğrenme metoduyla öğrenmesini sağlar.
 
Fidanay Koçluk ve Öğrenci Gelişim Merkezi çocuklarınızın kariyer gelişimine katkı sağlamak üzere Lisanslı Lego Education ürünleri ve Digital araçlarla bilgi kazanımı hedeflenmektedir.
 
Somut ve akılda kalıcı bir öğrenme sistemi olan Lego Eğitim Serisi,bir akış içerisinde ve katılımcı şekilde öğrenmeyi sağlıyor. Aynı zamanda bu eğitim sisteminde kodlama çalışmaları gerçekleştiyor.
 
LEGO VE ROBOTİK TEKNOLOJİ KAZANIMLARI
 
Tasarım Mühendisliği,Mekatronik Mühendisliği, Programlama ve RobotikTeknolojisiyle erken yaşlarda tanışmalarını sağlar.
 
El ve iletişim becerilerini geliştirir.
 
Dişlileri ve basit makineleri tanır.
 
Fen BilgisiveTeknoloji kavramlarını öğrenmelerini sağlar.
 
Öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlar.
 
Yaratıcı düşünmeve problem çözme becerilerini geliştirir.
 
Çağımızın teknolojisi “kodlamayla” küçük yaşlarda tanışmalarını sağlar.
 
Her sene yeni konularıyla sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarını sağlar.
 
Dikkat toplamayı ve bir şeye odaklanmayı öğretir.
 
Soyut-Somut ilişkisini güçlendirir.