Derslere Destek Hizmeti

Öğrencilerin başarı hedeflerine ulaşabilmeleri için branş öğretmenleri gözetiminde destek verilerek akşam eve döndüklerinde aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak esas amacımızdır. Bunun yanında öğrencilere;
 
 • Etkin öğrenebilmelerini,
 • Zamanı doğru kullanabilmelerini,
 • Kendi başlarına ödev yapmayı öğrenebilmelerini,
 • Okulda öğrendikleri konuları tekrarlamalarını,
 • Sorumluluklarını yerine getiren, kendine güvenen, kendini ifade edebilen, sorgulayan bireyler olmalarını,
 • Uyguladığımız testlerle zihinsel ve bedensel yeteneklerini fark etmelerini,
 • Sosyal yaşama katılma becerisi edinmelerini,
 • Sorunları belirleyerek, hızlı ve doğru düşünme, karar alabilme yeteneklerini geliştirip problem çözebilme becerisi kazanmalarını,
 • Ulusal ve evrensel değerleri fark etmelerini,
 • Farklı bakış açıları edinmelerini,
 • Toplumsal yaşamın kurallarını öğrenmelerini,
 • Dünyayı sevgiyle kucaklayan mutlu bireyler olmalarını sağlamak hedeflerimiz arasındadır.
 
 
 NOT: Derse başlamadan önce öğrencilere kahvaltı ya da çorba türünde beslenme verilmektedir.