7-17 Yaş Kariyer Danışmanlığı

 • KARİYER DANIŞMANLIĞI NEDİR?
 • 7-17 YAŞ KARİYER DANIŞMANLIĞININ ÖNEMİ
 • 7-17 YAŞ BİREYSEL KARİYER DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
 • 7-17 YAŞ KURUMSAL KARİYER DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
 • KARİYER DANIŞMANLIĞI SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DESTEK
 • KARİYER DANIŞMANLIĞINDA KOÇLUĞUN YERİ
 • ÇOCUĞUN KARİYER GELİŞİMİNDE ANNE BABALAR
 • ÇOCUĞUN KARİYER GELİŞİMİNDE EĞİTİMCİLER
 • TEOG VE DOĞRU LİSE TERCİHİ
 • YGS – LYS VE ÜNİVERSİTE TERCİHİ
 • YURT DIŞI EĞİTİM OLANAKLARI
 • KARİYER GELİŞİMİ VE SOSYAL FAALİYETLER
 • LEGO EDUCATION İLE KARİYER GELİŞİMİ
 • MESLEKLERİ TANIYALIM
 • VİDEOLARLA KARİYER YOLCULUĞU
   
KARİYER DANIŞMANLIĞI NEDİR?  
 
Meslek seçimi yaşamın belli bir anında verilen karardan çok, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Bir anlamda bireyin tüm yaşamı boyunca geçirdiği yaşantıların sonucunda oluşan bir karardır. Dolayısıyla erken yaşta kariyer hedeflerini belirlemek bireyin gelecek adına daha sağlam adımlar atmasını sağlayacaktır. Dünyanın pek çok ülkesinde kariyer eğitimleri okul müfredatı dışında farklı eğitim ve danışmanlık çalışmaları ile öğrencilere sunulmaktadır.
 
Kariyer Danışmanlığı; yaşamının henüz başında olan çocuklar için geliştirilmiş, psikolojik danışmada kullanılan bireyi tanıma tekniklerini temel alarak çocuğun doğru hedefe, doğru mesleğe ve doğru eğitim kurumlarına yönlendirilmesini sağlayan bunu yaparken psikolojik destek veren danışma sistemidir.
 
Hedef belirlemede ve özellikle karar vermede sorun yaşayan öğrencilere psikolojik destek vererek önce kritik gedikleri kapatmak ve danışanın yoluna devam etmesini sağlamak kariyer danışmanlığının en temel amacıdır.
 
Kariyer Danışmanlığı ile öğrencilerin gelecek hedeflerini belirlerken doğru seçimleri daha erken yaşta yapmalarına destek olmak hedeflemektedir.
 
7-17 YAŞ KARİYER DANIŞMANLIĞININ ÖNEMİ
 
Meslek seçiminde hata yapılması ve mutsuz bir hayatın sebebi çocukların ilgi ve yeteneklerinin zamanında doğru tespit edilememesidir.
 
7-17 yaş Kariyer Danışmanlığı bu nedenle çok önemlidir.
Meslek bireylere sadece para kazandırmaz. İyi bir meslek standardı, yüksek bir yaşam, kaliteli bir eş, kaliteli arkadaşlardan oluşan bir çevre, iyi bir şehir, güzel bir ev, güzel tatil imkânları ve daha pek çok artıyı beraberinde getirir...
Çocuklarınızın hayatına gerçek katkı sadece akademik yaşamı desteklemekle sunulamaz onların mutluluğu ancak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda kendilerini gerçekleştirebildikleri zaman sağlanabilir.
Çocuğunuzun mizacını, ilgi ve yeteneklerini doğru mesleklerle buluşturmak istiyorsanız Kariyer Danışmanlığı tam size göre bir destek sağlayacaktır...
 
7-17 YAŞ BİREYSEL KARİYER DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
 
 • Birebir Görüşme
 • Psikoteknik Test Uygulamaları
 • Kişilik Analizi, İlgi ve Yetenek Alanlarının Belirlenmesi
 • Bireysel Farkındalık Yaratma
 • Eğitim İhtiyaç Analizi
 • Akademik Başarı Danışmanlığı
 • Hedef Belirleme
 • Kariyer Gelişim Alanlarının Belirlenmesi
 • Kariyer Planlaması
 • Kariyer Yönetimi
 • Meslek Danışmanlığı
 • Psikolojik Danışma
 • Ebeveyn Danışmanlığı

7-17 YAŞ KURUMSAL KARİYER DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ
 
OKULLARA YA DA ÖZEL EĞİTİM MERKEZLERİNE HAZIRLADIĞIMIZ
 
KARİYER EĞİTİMİ NASIL UYGULANIR?
 
 • Her öğrenciye bireysel kariyer danışmanlığı yapılarak,
 • Aynı yaş düzeyindeki öğrencilere kariyer gelişim grupları oluşturularak gruplar halinde yoğun etkinlik ve yaşantılar ile
 • Veli, öğrenci ve öğretmen gruplarına seminerler ve konferanslar şeklinde,
 • Ve başta Avrupa olmak üzere gelişmiş pek çok ülkede müfredat uygulamalarına ek olarak “Bağımsız Kariyer Eğitimi Programları” olarak uygulanmaktadır.
Fidanay Koçluk olarak çalıştığımız kurumlara 3 aylık paket programlarla tam bir Kariyer Eğitimi veriyoruz…

BİR OKUL BÜNYESİNDE KARİYER EĞİTİM PROGRAMINA YER VERİLMESİNİN YARARLARI
 
Kariyer Eğitimi alan öğrenciler;
 
 • Kariyer gelişimi doğal gelişimin bir boyutu olarak gerçekleşir, mesleklerin gerekleri ile ilgili bilgiler öğrencinin kendi kişilik özelliklerini tanımasıyla beraber çok daha etkin hale gelir,
 • Kariyer eğitimi alan öğrencilerde ilgi, yetenek ve kişilik özellikleri ile ilgili farkındalık düzeyi yükselir,
 • Olumlu benlik kavramı geliştirir,
 • Yaşamın diğer dönemlerinde gerekli olan sorumluluk alma, zamanı planlama, başkalarıyla işbirliği yapabilme gibi becerileri kazandırır,
 • Öğrencilerin çalışmaya ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmelerine yardımcı olur,
 • Yaşamdaki amaçları başarmada iş ve öğrenme ile ilgili olumlu tutumlar kazanmalarını sağlar,
 • Eğitim ya da kariyer planını hazırlarken bir kariyer planlama sürecini nasıl gerçekleştireceğini öğrenir,
 • Kariyer amaçlarını gerçekleştirmek için akademik alanda gerekli olan yeteneklerinin farkına varır,
 • İlgiler, yetenekler ve iş değerlerinin mesleki tercihlerini nasıl etkileyeceğini kavratır,
 • İş dünyası hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olmaları gelecekte alacakları kararları erken yaşta yapılandırmalarını sağlar,
 • İnsanların çalışma nedenlerini düşünme konusunda farkındalık sağlar,
 • Öğrencilerin iş dünyasındaki tüm mesleklerin değerli olduğu fikrini edinmelerini sağlar,
 • Geleneksel olmayan mesleklerin iş fırsatlarını arttırdığını öğretir,
 • İş ortamında çalışanların iş performansını ve verimliliğini etkileyen faktörlerin farkına varmalarını sağlar.

TÜM BU ALANLARDA GELİŞİM SAĞLAYAN ÖĞRENCİ, SAĞLIKLI BİR KARAR VERME SÜRECİNİN TEMELLERİNİ EĞİTİM KURUMUNDA ALDIĞI KARİYER EĞİTİMİ SAYESİNDE ATMIŞ OLUR.
 
KARİYER DANIŞMANLIĞI SÜRECİNDE PSİKOLOJİK DESTEK
 
Kariyer Danışmanlığı;
 
Bireylerin mesleklere, kariyerlere, kariyer rollerine ve sorumluluklarına , kariyer kararları verme ve planlama, serbest zaman aktiviteleri planlama, kariyer yolları ve diğer kariyer gelişim aktiviteleri gibi onların kariyerleri ile ilgili çatışma ve sorunlara yönelik bireysel ve gruplarla sürdürülen danışma sürecidir." 
 
Amerikan Ulusal Kariyer Gelişimi Derneği(NCDA)
 
Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere bireylerin; kariyer kararlarını verirken ilgi ve yetenekleri ile eğitim ve meslek seçimi sürecinin çatışma yaşadığı noktalarda psikolojik danışma kariyer danışmanlığı sürecinin bir vazgeçilmez bir parçası haline gelmektedir.
 
Fidanay Koçluk Psikolojik Destek Hizmetleri
 
 • Kişisel yetenek ve becerileri fark etme
 • Olumlu benlik algısı geliştirme
 • Arkadaşları ile olumlu ilişkiler kurma
 • İletişim ve problem çözme becerileri geliştirme  
 • Sosyal rolleri öğrenme
 • Sorumluluk alma
 • Kendilik farkındalığına yönelme
 • Kişisel özellikleri belirleme
 • Özgüven geliştirme
 • Karar verme becerilerini geliştirme
 • Aile içi iletişim becerilerini geliştirme
 • Özel Öğrenme güçlüğü desteği
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite desteği
 • Sosyal Destek
 • Duygusal Destek
   
KARİYER DANIŞMANLIĞINDA KOÇLUĞUN YERİ
 
 Öğrenci Koçluğu; akademik yaşamda başarı becerilerini arttırma amacıyla öğrenci ile koç arasında kurulan işbirliğidir. Öğrenci Koçluğunun amacı; öğrenciyi hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, motive etmek ve onun bu süreç içinde yaşadığı zorluklarla baş etmesini sağlamaktır. Başarılı bir sporcu koçunun oyuncuları için yaptığı, hedeflere ulaşmada motivasyon odaklı çalışmaları, öğrenci koçu öğrencisi için yapar.
 
Kariyer danışmanlığı kapsamında Fidanay Koçları , öğrencinin hedeflere ulaşmasını destekler, öğrenme motivasyonunu arttırır, öğrencinin akademik çabalarını sonuca ulaştırmasını sağlarken, ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirir.
 
Koçlarımız öğrenciye odaklanarak öğrenci ve aile ile birlikte öğrencinin başarma isteğini arttırıcı çalışmalar yapar.
 
 • Çalışma programını oluşturur, çalışma ortamını düzenler, sorunlarıyla ilgilenir.
 • Öğrencinin okulu ile iletişim halinde ders başarısını takip eder. Birlikte ders çalışırlar, birlikte yaşamı paylaşırlar.
 • Motivasyon artırımı çalışmaları yapar.
 • Ders çalışma performansının artırımı sağlanır.
 • Konsantrasyon artırımı çalışmaları yapar.
 • Bireysel ders çalışma programı yaptırır.
 • Koçlarımız öğrenciye nasıl öğrenmesi gerektiğini öğretir.
   
Fidanay Koçluğun titiz ve profosyonel çalışmaları sonucunda;
 
 • Öğrenci öz disiplin kazanır.
 • Öğrenci sınav kaygısını kontrol altına almayı öğrenir.
 • Öğrenci düzenli ders çalışma disiplinini kazanır.
 • Öğrenci yeteneklerini ve geliştirmesi gereken yönlerini keşfeder.
 • Öğrenci erteleme alışkanlığından kurtulur.
 • Tüm derslerde öğrenme performansını artırır.
 • Planlı, sistemli ve ilkeli çalışma alışkanlığı kazandırır.
 • Öğrenci vizyon ve hedef odaklı çalışır.
 • Bireysel farklılıklara değer verilmesini ve geliştirilmesini sağlar.
 • Öğrencilerin hatırlama, düşünme, problem çözme ve akademik başarısını artırır.
 • Öğrenme yetersizlikleri yerine öğrenme farklılıklarını anlamayı sağlar.
   
KARİYER DANIŞMANLIĞI HİZMETİNDEN KİMLER YARARLANIR?
 
 • Eğitim hayatına yeni başlayan veya devam eden öğrenciler,
 • Ne yapacağını ve nereden başlayacağını kestiremeyen bireyler,
 • Güçlü ve zayıf yanlarının neler olduğunu ve bunları nasıl kullanacağını bilmeyen ve “Kendimi ne kadar tanıyorum?” sorusuna cevap arayan bireyler,
 • Bir hedefim var mı? sorusunu soran bireyler ,
 • Kendimi nasıl geliştirebilirim? sorusunu soran bireyler ,
 • Kendimi nasıl ifade edebilirim? sorusunu soran bireyler,
 • Kendime güvenim ve inancım ne kadar? sorusunu soran bireyler,
 • Hangi mesleği seçmek istiyorum? sorusunu soran bireyler,
 • Öğrencilik mesleğini biliyor muyum? diye sorgulayan bireyler.

Fidanay Koçluk Kariyer Gelişiminizin en önemli basamakları olan öğrencilik yıllarını sizin için size göre yapılandırmayı hedeflemektedir.
 
ÇOCUĞUN KARİYER GELİŞİMİNDE ANNE BABALAR
 
Çocuğun kariyer gelişimini etkileyen pek çok faktör olmakla birlikte, bunların belki de en önemlisi çocuğun içinde yaşadığı aile, özellikle anne babasıdır. Pek çok bilimsel araştırma çocukların eğitim ve meslek kararı alırken en çok anne babalarından etkilendiği sonucuna ulaşmıştır.
 
Anne-babaların çocuklarının kariyer gelişimleri üzerindeki etkilerini şu şekilde açıklamıştır:
 
 • Anne-baba çocuğun bazı yeteneklerini geliştirici ortamlar hazırlarken bazılarını ihmal edebilir, hatta bastırabilir.
 • Anne-babalar belli mesleklere karşı olumlu ve olumsuz tutumlarını çocuklarına aşılayabilir ve onların değerler hiyerarşisini oluşturabilir.
 • Anne-baba çocuğun benlik kavramını biçimlendirmede başrolü oynamaktadır.
 • Ailenin sosyoekonomik düzeyi de bireyin kariyer gelişimini etkileyen faktörlerden biridir.

Çoğu öğrencinin mesleki yönelimini çevrenin, anne-babanın çocuğu için kendilerinin uygun gördüğü seçenekler oluşturmaktadır. Burada ailenin, çocuğun gelecekle ilgili planları ve tercihleri noktasındaki rolü oldukça önemlidir.
 
 Aile bu rolü çocuğu yönetmek veya zorlamaktan çok, yönlendirici ve ona gerekli destekleri (ilgi, enformasyon, araştırma vb.) sağlamak yönünde kullanmalıdır. Aile üyeleri eşit düzeyde çocuklarının eğitim yaşamına başlamasından itibaren onların gelişimsel sorumluluğunu paylaşmalıdırlar.
 
 Ailelerin kariyer danışmanlığı sürecinde yapacağı katkılar ise şöyle sıralanabilir: 
 
 • Aileler, çocuklarına kendi ilgi alanlarını, becerilerini ve sınırlarını analiz etmelerinde destek ve cesaretlendirici olmalıdırlar,
 • Aileler, iş değerleri ve kendi deneyimleri ile sonuçları hakkında çocuklarıyla paylaşımda bulunmalıdırlar,
 • Ailenin ekonomik durumu doğrultusunda çocuğun gelecek planında hangi eğitimleri alması gerekliliği ve maddi imkanların uygunluğu tartışılmalıdır,
 • Aileler, özel veya okul kariyer danışmanlık hizmetlerinin, çocukların ihtiyaçlarını daha iyi biçimde karşılayabilmeleri için gerekli olan okul-aile işbirliğini sağlamalıdır.

Ailenin son derece etkili olduğu kariyer gelişim yıllarında çocuğunuza bilinçli destek vermek istiyorsanız  Fidanay Kariyer Danışmanlığı  ailenizin yanında olacaktır.
 
ÇOCUĞUN KARİYER GELİŞİMİNDE EĞİTİMCİLER
 
Okul-aile-danışman üçgeninde kariyer danışmanları;
 
 • Çocuğun kariyer gelişimlerindeki etkileri,
 • Rolleri,
 • Kariyer kararlarının değişken olması,
 • Çeşitli eğitim fırsatları,
 • Konuyla ilgili çeşitli başvuru kaynakları,
 • Gözde meslekler ve kazanacakları para durumları,
 • Çocuğun yetenekleri ve ilgi alanları,
 • Kariyer planlama aşamaları,
 • Kariyer gelişimi önündeki engeller,
 • Aile-çocuk iletişimini güçlendirme amaçlı yöntem ve beceriler gibi konularda ailelere gerekli bilgi ve desteği sağlamalıdır.

Okulda ‘sınıf öğretmeni’de, kariyer eğitim programının temel taşlarından birisidir. Bunun sebebi ise, çocuklarla birebir iletişim içinde olması ve öğrencileri daha fazla oranda izleme ve tanıma şansına sahip olmasıdır. Dolayısıyla ilköğretimde kariyer eğitim sürecinde sınıf öğretmeni kariyer danışmanıyla bir arada çalışarak, çocuğun kariyer gelişim sürecine gözleme, dinleme, mentorluk gibi yöntemlerle önemli düzeyde destek vermelidir.
 
Plowden Komitesi’nin “İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar” başlıklı raporunda (1967), ilköğretim eğitiminde çocukların gelişimini engelleyen bu faktörleri ortadan kaldırmak için okul-aile işbirliğinin arttırılması gereğine işaret edilmiştir. Bu amaçla öğretmenler tarafından yapılacak aile ziyaretleri, okul ortamında profesyoneller arasında yapılan konferanslar ve farklı kurumların okullara yönelik sosyal faaliyet destekleri gibi uygulamalar eğitimcilerin bu konuda yapacağı en önemli desteklerden olacaktır.