Zeka ve Akıl Oyunları Eğitmen Eğitimi ProgramıZeka Oyunları çocukların ve yetişkinlerin strateji geliştirme, planlama, mantık yürütme-mantıksal bütünleme, görsel-uzamsal düşünme, sıradışı düşünme, dikkat - konsantrasyon, hafıza ve bellek alanlarında gelişimini sağlayan, aynı zamanda; ileriyi görme, planlama ve sabır, sebat, kararlılık, karar verme, yenilgiyi hazmetme, rekabet gibi tutum ve davranışları geliştiren, kinestetik alanda uygulamaya imkan sağlayan oyunlardır.
 
Bu nedenle zeka oyunları eğitiminde çocuklarda bu gelişimi sağlayan zeka oyunlarının eğiticisi ve uygulayıcısı olacak eğitmen-öğretmenlerin, çocuklarda oyunun önemi, geliştirdiği alanlara göre zeka oyunları konularında teorik ve uygulamalı eğitimlerle beraber, raporlama ve uygulama prensiplerine hakim olmaları hedeflenmektedir. 
 
• Eğitimlerde zeka ve akıl oyunlarının uygulamasında zenginlik katacak sıradışı düşünme becerisi etkinliklerine de yer verilecek ve örnek etkinlikler paylaşılacaktır.
 
AMAÇ:
 
• Oyunun çocuğun dünyasındaki yerine dikkat çekmek
• Çocuğu Zekâ-Akıl Oyunları dünyasıyla tanıştırmak
• Çocuğa Zekâ ve Akıl Oyunları‘nın temel kavramlarını anlatmak
• Zekâ Oyunları‘nın geliştirdiği alanları tanıtmak
• Geliştirdiği alanlara göre Zekâ Oyunlarını uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak
• Zekâ Oyunları ile ilgili kaynakları sağlamak
• Farklı yaş seviyelerinde uygulanabilecek zeka oyunlarını tavsiye etmek
• Çocuklarda sıradışı düşünme becerilerini geliştirmek
 
Amerika’da uygulanan eğitim programlarına baktığımızda zekâ oyunlarının birer araç olarak derslerde yoğun bir şekilde kullanıldığını görmekteyiz. Tek bir materyalle matematik, geometri, fizik, kimya, biyoloji, tasarım, mühendislik gibi birçok ders uygulamalı olarak işlenebilmektedir. Zekâ oyunlarıyla işlenen dersler uygulamalı olduğu için öğrenciler pasif durumdan aktif duruma geçmekte, çocukların öğrenme düzeylerinde çok olumlu artışlar gözlenmektedir. MEB müfredatına da girmiş olan zekâ oyunları dersi özel ya da devlet okullarında görev yapmakta olan öğretmenler için büyük önem arz etmektedir. Çocuğun kendini, karakterini ve gelişim düzeyini ortaya koyduğu en önemli alan oyundur. Nitelikli bir oyun ile hem çocuğu gözlemleyebilir hem de ona pek çok bilgiyi eğlenceli bir ortamda öğretebilirsiniz. Yurtiçi ve Yurtdışında pek çok üniversite, oyunun çocuklar üzerindeki etkisinden dolayı zeka ve akıl oyunları geliştirmektedir. Yurtiçi ve Yurtdışında geliştirilen yüz elli kadar akıl ve zeka oyununu eğitim ortamında kullanmayı hedeflemekteyiz. Bu maksatla, bu oyunların nasıl oynanacağı, çocuğa nasıl oynatılacağı, hangi oyunla hangi kazanımların hedeflendiği, oyunların çocuk gelişimine etkileri, oyun ortamında çocuğun ne şekilde gözlemleneceği gibi konuları içine alan eğitimler düzenlemekteyiz. 
 
EĞİTİM SONRASINDA EĞİTİMİ ALAN KİŞİLER;
 
* Zekâ ve bileşenleri hakkında fikir beyan edebilir,
* Zekâ Oyunları‘nı öğretebilir,
* Zekâ Oyunları hakkında, genel kavramlar üzerinde açıklamalar yapabilir,
* Zekâ Oyunları‘nın geliştirdiği alanlar hakkında bilgi verir ve bu alanların önemini bilir,
* Çözüm yöntemlerini uygulayabilir ve anlatabilir,
* Belirli bir müfredat aralığı (kurs, atölye, kulüp, okul dönemi) boyunca 30 civarında zekâ oyunuyla eğitimini planlayabilir ve uygulayabilir,
* Zeka oyunları turnuvalarını organize edebilir,
* Bireysel ve grupla oynanan oyunları organize edebilir,
* Verilen kaynakları kullanabilir,
* Çalışmalar sonrasında raporlama yapabilir ve velilere dönüt verebilir,
* Çocuklara yönelik sıradışı düşünme becerisi etkinlikleri yapabilir durumda olmaları hedeflenmektedir.
 
KİMLER KATILABİLİR?
 
Her branştan anaokulu, ilkokul, ortaokul lise öğretmenleri ve alana ilgi duyan üniversite öğrencileri
 
DİĞER
 
* Eğitime katılan ve başarılı olan tüm katılımcılara Üniversite Onaylı "Zeka ve Akıl Oyunları Eğitim" sertifikası verilecektir.
* Eğitime katılan tüm katılımcılara eğitim kitapçığı verilecektir.
* Eğitime katılan tüm katılımcılara örnek rapor ve formlar verilecektir.
 
Zekâ Oyunları Eğitmenliği sertifika programı kazanımları :
 
• Katılımcılar zekâ oyunlarını okul müfredatına ve eğitim programlarına adapte etmeyi öğrenecekler.
• Katılımcılar, öğrencilerin eğitimsel ihtiyaçlarını karşılama konusunda yeterlilik kazanacak.
• Katılımcılar, öğrencilere yönelik materyal geliştirme konusunda bilgi sahibi olacak.
• Katılımcılar zekâ oyunlarını öğrencilerin bilişsel ve fiziksel gelişimlerinde aktif olarak kullanabilecekler.
• Katılımcılar, zekâ oyunlarının farklı gelişim alanlarına yönelik kullanımı konusunda farkındalık kazanacak.
• Katılımcılar, zekâ oyunları konusunda öğrencilerin ailelerine rehberlik yapabilecek.
• Katılımcılar okullarında zekâ oyunları kulübü kurabilecek yeterliliğe ulaşacak.
 
Eğitim Saatleri : 10-17
Eğitim Yeri        : FİDANAY KOÇLUK
Eğitim Ücreti    : 400TL
Sertifika            : Programlarımızı tamamlayan eğitmenlerimize “Zekâ Oyunları Oyunları  Eğitmenliği Sertifikası” verilecektir.
EĞİTİMCİLER : Fatma AKAT, Şemsi ÖZDEMİR 
 
Kaydınızın kesin kayıt niteliğinde olabilmesi için 3 Haziran 2016 Cuma gününe kadar belirtilen hesap numarasına 150 TL yatırılması gerekmektedir.
 
Vakıfbank Tunalı Hilmi Şubesi
HESAP NO/ŞUBE: 4910 0527 1395 7878
IBAN: TR21 0001 5001 5800 7304 335177
 
BAŞVURU VE KAYIT
 
• Bankaya ödeme yaparken katılımcı isminin belirtilmesi gerekmektedir.
• ATM’den ödeme durumunuzda ödeme yaptığınız anda 0312 286 80 81 numaralı telefonumuzdan ya da info@fidanaykocluk.com adresine lütfen bilgi veriniz. (Ad Soyad ve TC Kimlik gibi bilgileriniz ATM ödemelerinizde gözükmemektedir.)
• Ücret yatırılmadan yapılan kayıtlar ön kayıt hükmündedir. Eğitime başlamadan önce ön kayıt bedeli ya da ücretin tamamının yatırılması gerekmektedir.
• Herhangi bir sebepten ötürü, eğitime katılamayan kursiyer önceden bilgi vermek kaydıyla bu hakkını başka bir tarihte düzenlenecek olan eğitime katılmak sureti ile saklı tutar.
• FİDANAY KOÇLUK GELİŞİM AKADEMİSİ hiçbir neden belirtmeksizin eğitimi iptal etme hakkını kendinde saklı tutar. Eğitim iptalinde ödemelerini yapmış olan katılımcıların ücretleri iade edilir.
• FİDANAY KOÇLUK GELİŞİM AKADEMİSİ eğitimlerin iptal edilmesi durumunda katılımcıların uğrayacağı ulaşım, konaklama ve diğer hiçbir zarardan sorumlu değildir.
 
FİDANAY KOÇLUK GELİŞİM AKADEMİSİ
 
Remzi Oğuz Mah. Tunalı Hilmi Cad. 60/9 Çankaya/Ankara 
0312 286 80 81
info@fidanaykocluk.com
leylafidanay@fidanaykocluk.com
 
OYUN TURLERİ 
 
1- Mantık oyunları 
2- Akıl yürütme 
3- Strateji oyunları 
4- Sözel oyunlar 
5- Yapı inşa oyunları 
 
GELİŞTİRDİĞİ ALAN BAKIMINDAN OYUN TÜRLERİ 
1- Sözel beceri geliştiren oyunlar 
2- Görsel uzamsal zeka geliştiren oyunlar 
3- Mantık oyunları 
 
YAPILABİLECEK ÇALIŞMALAR 
1- Öğretmen eğitimi 
2- Öğretmen dokümanları 
3- Atölye tasarımı 
4- Turnuva ve yarışma organizasyonu 
5- Zeka ve akıl oyunları eğitimi