Sınav KaygısıÖğrencilerin büyük bir çoğunluğu liseye ve üniversiteye giriş sınavları, ayrıca yazılılar, dönem sınavları vs yaklaştıkça kaygılanmaya, özgüvenlerini düşürmeye, stres yapmaya ve zihinlerini bulandırmaya başlarlar.
 
Sınav kaygısı arttıkça öğrenciler, bildiklerini yapamamaya başlar, motivasyonlarını düşürürler. Çalışma istekleri kaçtığı için ders dışı uyarıcılara yönelir ve eksiklerini tamamlamak yerine ders çalışmaktan tamamen koparlar. 
 
Koçluk yöntemleri ve NLP tekniklerini kullanarak sınav kaygısını tamamen gidermek ve zihinsel rahatlamayı sağlamak için başlatacağımız ‘Sınav Kaygısı Giderme‘ çalışmamıza sizi de bekliyoruz!
 
Not: Etkili bir çalışma yapabilmek adına öğrencileri küçük gruplar halinde almamız sebebiyle, atölyemize ön kayıt gerekmektedir. 
 

Sınav Kaygısı nedir?

Öğrenilen bilginin sınav sırasında etkili bir biçimde kullanılmasına engel olan ve başarının düşmesine yol açan yoğun kaygı, sınav kaygısı olarak adlandırılır. Sınav kaygısı gerçek dışı beklenti ve yorumlar içerdiğinden yanıltıcıdır. Bu kaygı, öğrenciyi farkında olmadan kendi davranışını denetleyemez hale getirir.
 
Yapılan araştırmalar; öğrencilerin sınava yükledikleri anlamlar, zihinlerinde oluşturdukları imajlar ve sınav sonrası elde edecekleri kazanımlara verdikleri önemin; sınav kaygısının oluşumunda etkili rol oynadığını göstermiştir. 
 

Sınav kaygısının belirtileri nelerdir?

Huzursuzluk, endişe, tedirginlik, sıkıntı, başarısızlık korkusu, çalışmaya isteksizlik, mide bulantısı, kalp ritminin hızlanması, titreme, ağız kuruluğu, iç sıkıntısı, terleme, uyku düzeninde bozukluk, karın ağrısı dikkat ve konsantrasyonda bozulma, kendine olan güvenin azalması, kendini yetersiz ve değersiz görme sık görülen belirtilerdir. 
 

Sınav Kaygısının etkileri nelerdir?

Sınav kaygısı yaşayan öğrenciler, öğrendiklerini aktaramaz, okuduklarını anlayamaz, düşüncelerini organize edemezler. Sınavın içeriğine değil kendilerine odaklanırlar.

Bunun sonucu olarak enerjileri düşer, zihinsel becerileri zayıflar, fiziksel rahatsızlıklar yaşarlar. Çok çalışılmalarına rağmen performanslarında ve başarılarında düşüş gözlenir. Sınav dönemlerinde süregelen huzursuzluk hali yaşayan bu tür öğrenciler, sınav hazırlığı hakkında konuşmak istemezler. Soru sorulmasından rahatsızlık duyarlar. Ders çalışmayı sürekli erteler, derse odaklanamaz, dikkat dağınıklığı yaşarlar. 
 
Karın ağrısı, mide bulantısı, terleme, uyku düzensizliği, iştahsızlık ya da tersine aşırı yeme, gibi fiziksel yakınmalarda bulunurlar.
 

Kimlerde daha çok görülür?

Gerçekçi olmayan düşünce biçimlerine sahip mükemmeliyetçi ve rekabetçi kişilerde daha çok görülür. 
 
Bunun yanı sıra sosyal çevrenin beklentileri ve baskısı da sınav kaygısının oluşumunda önemli bir etkendir.
 

Sınav kaygısında ailenin rolü

Öğrencilerde görülen sınav kaygısının oluşumunda, devamında ve giderilmesinde ailelerin tutum ve yaklaşımları önemlidir. Özellikle anne ve babaların kendi kaygılarını çocuklarına yansıtmaları, çocuktan yüksek beklentilerinin olması ve sınavı araç değil amaç olarak görmeleri kaygının oluşumuna ve giderek artmasına neden olur.
 

Sınav kaygısı yaşayan çocukların ailelerine öneriler

- Aile bireyleri uygun rol model olarak sıcak bir aile ortamı sağlamalıdır.
- Problem çözme davranışları geliştirilmelidir. 
- Güven ve sorumluluk vermeli, önemsemeli, olumlu geri bildirimde bulunmalıdır.
- Sınava ilişkin konuşmalarda özenli davranmalı, gerçekçi olmalı, akranlarıyla karşılaştırmaktan kaçınmalıdır. 
- Duygu ve düşüncelerini paylaşan çocuğuna karşı empatiye yaklaşmalıdır.
- Sınavı gereğinden çok yüceltmemeli, ölüm kalım sorunu haline getirmemelidir. 
- Yüreklendirici davranmalı, çocuğunu koşulsuz sevilmelidir. 
 

Sınav kaygısıyla başa çıkma yolları

- Gerçekçi olmayan düşünce ve inançları sorgulamak,
- Doğru nefes alma ve gevşeme egzersizlerini uygulamak, 
- Kaygıyı bastırmadan onu kabul etmek ve tanımaya çalışmak, 
- Düşünceleri durdurma tekniğini uygulamak, 
- Dikkati başka noktalara odaklamaktır. 
 

Çocuklar ve aileleri ne zaman yardım almalıdır?

Kaygı durumu başarısızlığa yol açtıkça duygu değişimi derinlere iner ve ruhsal bozukluğa dönüşür. Bu nedenle Çocuklarda görülen sınav kaygısı zaman kaybedilmeden giderilmeli, gerekirse profesyonel yardım alınmalıdır.
 
Leyla FİDANAY