Öğrenciler Karar Verirken Neden Bu Kadar Zorlanıyor?

Eğitim literatürüne göre problemler; yapılanmış ve yapılanmamış problemler olarak iki bölüme ayrılır. Matematik, fizik, mantık problemleri yapılanmış problem özelliği taşır ve çözümlerinde bilişsel süreçler işe koşulur.
 
Karar verme, tasarım, sorun giderme, ikilem, teşhis etme, stratejik performans problemleri ise yapılanmamış problemlerdir. Bu problemlerin çözümünde bilişsel süreçlerin yanı sıra duygusal süreçler de devreye girer.
 
Uzmanlar yapılanmamış problemlerin çözümünün, yapılanmışlardan daha zor ve karmaşık olduğunu ileri sürüyor. Birden fazla çözüm önerisi olan bu problemlerin çözümünde, karar verme süreci çözümün zorluğunu artırıyor.
 
Günümüz sınav sisteminde öğrenciler daha çok yapılanmış problemlerle değerlendirildikleri için okullar da bu derslere ağırlık vermektedir. Oysa okulların yapılanmamış problem çözümlerini de matematik, fizik, mantık problemleri gibi programlarına alıp uygulama alanları geliştirmeleri gerekir.
 
Liseden mezun olan öğrenciler matematik, fizik, mantık problemlerini çözmede başarı gösterip hâlâ üniversitede girecekleri bölüme karar veremiyor ve iletişim sorunu yaşıyorlarsa, bu problemin öğrencilerin okudukları okulların programlarından kaynaklandığı gerçeği ortaya çıkmaktadır.
 
O halde çözüm için okullar yapılanmamış (karar verme, tasarım, sorun giderme, ikilem, teşhis etme, stratejik performans) problemlereinin çözümünü sağlayacak programlara ağırlık vermelidir.
 
Leyla Fidanay