Koçluk ve Mentorluk

Mentorluk mentor ile danışan (menti) arasında belli konulardaki yaşam bilgeliğinin bir kişiden diğerine aktarıldığı ilişkidir. Ayrıca mentor; bir kurum içinde farklı görevlerde çalışıp tecrübe kazanmış olan, astlarına şirket politikası, kurum gereklilikleri, çalışma stratejileri ve kariyerini yönlendirme konularında tavsiyelerde bulunan yol gösterici kimse olarak da tanımlanabilir. Bu nedenle mentorluk, günümüzde hem kurumlara hem de bireylere büyük artılar getiren hizmetlerin arasında yerini almıştır.
 
Mentorluk hizmeti alan kişi iş hayatında 5 kat daha sık terfi alır, %20 daha fazla kazanç elde eder. 
 
KİMLER MENTORLUK HİZMETİ ALMALIDIR?
 
Mentorluk hizmeti almak, iş hayatına yeni atılmış, hedeflerini henüz belirleyememiş gençlerin kariyerlerini geliştirmelerinde önemli bir faktör olmakla beraber; kurum kültürüne alışmakta zorlanan, kuruma uyum sağlayacak bireysel planlarını yapmakta
desteğe ihtiyaç duyan çalışanlar için de önerilmektedir. Mesleki gelişim sürecini kısaltmak ve bu süreci en az hatayla atlatmak isteyen çalışanlar da mentorluk hizmeti almayı düşünmelidir.
 
KOÇLUK VE MENTÖRLÜK HİZMETİNİ BİRLİKTE ALANLAR DAHA BAŞARILI
 
İş yaşamına yönelik koçluk; çalışanların genellikle tavır ve tutumlarıyla ilgilenmektedir. Koçlar çalışanları gözlemleyerek neyi nasıl yapmaları gerektiği konusunda çalışma yaparak doğru adımın doğru zamanda atılmasını sağlarlar.
 
Çünkü belirlenen hedeflere ulaşmada doğru adımı, doğru zamanda atmak önemli bir faktördür.
 
Bu özellikleriyle koçluk ve mentörlük hizmeti bir arada, kişilerin ve şirketlerin hedeflerine ulaşma süreçlerine daha olumlu katkı vermekte, çalışanların kapasitelerini maksimum düzeyde kullanmalarını sağlayarak verimliliklerini artırmaktadır.

Mentorink Sertifikası - Leyla Fidanay :
http://www.mentorink.com/certificate/leyla-fidanay