Çocuk Yogası

İlaçsız;
 • Dikkat Dağınıklığı,
 • Hiperaktivite,
 • Ders ve Ödeve Odaklanmayı Artırmaya Yönelik Öğrenci Koçluğu,
 • Nefes ve Yoga Koçluğuyla Dengeleme Çalışmaları 
Çocuk Yogasının Fiziksel ve Zihinsel Yararları
 • Çocuk yogası çocukların bilişsel, duyuşsal ve psikomotor gelişimlerine katkısı açısından önemli bir yere sahiptir.
 • Çocuk yogası hiperaktivite ve odaklanma konusunda yeteneğini güçlendirir. 
 • Çocuğun kendine güvenmesini sağlar, kendi yeteneklerini ve becerisini keşfeden çocuk hayata daha olumlu bir şekilde bakmaya başlar. 
 • Çocuklarımızın, yaşamın stres yüklü koşullarından etkilenmelerini en aza indirip, doğru nefes alma, esneklik kazanma, konsantrasyon ve okuldaki öğrenme becerilerini destekler. 
 • Algıyı ve öğrenme motivasyonunu artırır. Zihinsel gelişime katkıda bulunur.
 • Çocukların omurga ve kas yapıları gelişirken, oyun ve canlandırmaların vasıtasıyla yaratıcılık ve olumlu düşünme yeteneklerini keşfederler. 
 • Kendi bedenini ve yeteneklerini keşfeden çocuk, hayata daha olumlu bir şekilde bakmaya başlar. 
 • Sosyal çevresine de rahatlıkla adapte olabilir ve güçlü iletişimler kurabilir.
 • Yoga, çocukları hem rahatlatan hem de gelişimlerini destekleyen bir uğraştır.
Nefes Çocuklar İçin Neden Önemli?
 
Nefes çocuklarda,
 • Okul başarısını artırmayı
 • Sınav heyecanını ve kaygısını dengelemeyi
 • Becerileri geliştirmeyi
 • İçindeki gizli potansiyeli fark etmeyi sağlar.
Aileler Çocuklarına Hangi Amaçla Nefes Eğitimi Aldırıyor?
 
Aileler çocuklarına hiperaktive, uyum sağlama, dikkat bozukluğu, motivasyon eksikliği gibi sorunları çözmek ve denge sağlamak amacıyla nefes eğitimi aldırıyorlar.