Aynı Şeyi Farklı Algılamak

Çoğu kez diğer insanlarla aynı olduğumuzu, karşıdan gelen olayları, olguları, sözleri ve tavırları aynı şekilde anladığımızı zannederiz.
 
Oysaki her birimizin “anlayış tarzı, beklentileri, arayışları ve öncelikleri” farklıdır!
 
Bir eleştiriyle karşılaşıldığında; 
Kimi; beni eleştiriyor, çünkü beni sevmiyor. 
Kimi; beni eleştiriyor, çünkü beni küçük görüyor.
Kimi; beni eleştiriyor çünkü beni geliştirmek istiyor.
Kimi; beni eleştiriyor çünkü beni baskı altına almak istiyor.
Kimi; beni eleştiriyor çünkü beni gözden çıkardı. 
Kimisi de; beni eleştiriyor çünkü beni çekemiyor ….. DER.
 
Ennegram metodolojisine göre kişilik özelliklerinden kaynaklanan bu tür algılamalar, dokuz ayrı mizaçtan kaynaklanır. O halde Ennegram nedir: Ennegram mizaçların anlaşılmasında kullanılan bir sistemdir. 
 
Temel arayışı, algıyı belirleyen ve yapısal bir çekirdek olan Mizaç;
Doğuştan gelir,
Yaşam boyu değişmez,
Dikkatinizi neye yönelttiğinizi ve enerjinizi nasıl kanalize ettiğinizi belirler.
 
MİZAÇ 
 
Kişinin görünür olan ve olmayan tüm kişilik haritasını anlamak için bir anahtar niteliğindedir. Kişilerin, güçlü taraflarını, potansiyel risklerini, kişilik özelliklerini, yetkinliklerini, stres altındaki davranışlarını, iletişim şekillerini ve temel motivasyonlarını tam ve en doğru şekilde öğrenmeyi sağlıyor.
 
Bireyin hayatı boyunca karşılaştığı tüm şartları ve durumları bu algı ve işlem çekirdeği yani mizacı tarafından değerlendirilir.
 
Ennegram metodolojisine göre her insanın bağlı olduğu bir mizacı, her mizacın da
Algı tarzı,
Beklentileri
Algı önceliği
Motivasyonları
Arayışı
Kaçındığı şeyler vardır ve bu her mizaçta farklıdır.
Yani; doğuştan getirdiğimiz mizaç yapısı, bir ÇEKİRDEK olarak tanımlanabilirse, kişilik yapımız o çekirdeğin AĞAÇ olmuş halidir. Anne baba tutumu, eğitim, kültür, yaşanan olaylar ise o çekirdeğin içinde bulunduğu TOPRAK ve ÇEVRE, gibidir.
 
ENNEAGRAM VE MİZAÇ HARİTAYLA NELERİ ÖĞRENEBİLİRİZ?
 
Ben kimim?
Hangi mizaca sahibim?
Yardımcı mizacım nedir?
Hangi potansiyellere sahibim?
Motivasyon kaynaklarım nelerdir?
Stres altındayken nasıl davranıyorum?
Kendimi güvenli hissettiğimde nasıl davranıyorum?
İletişim tarzım nedir? 
İş yapma şeklim nedir? 
Karar verme ve problem çözme şeklim nedir?
Liderlik tarzım nedir?
Kariyer ve performans yönetimimi nasıl kullanıyorum? 
Kör noktalarım nelerdir?
Diğer mizaçlar beni nasıl görülüyor, ben onları nasıl görüyorum?
 
Fidanay Koçluk öğrencilerin mizaç haritalarını çıkardıktan sonra onlarla hedef belirleme ve eylem adımları ile bir yol haritası belirliyor. Bu çalışmanın sonucunda öğrencilerin hedefledikleri üniversitenin istedikleri bölümüne girmelerini sağlayacak çalışmayı gerçekleştiriyor.
 
Saygılarımla 
Leyla Fidanay
Eğitmen, Yazar, Koç, Mentor