Hatice Karasu

Eğitim Koçu

20 Nisan 1987’de Aksaray’da doğdu. İlkokul,  ortaokul ve lise öğrenimini aynı ilde tamamladı. Üniversiteyi ise 2005 yılında girdiği Gazi Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı’nda tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise ilk görev yeri olan (2009 Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezi) Sivas dolayısı ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde aynı anabilim dalında tamamladı. Sosyal psikoloji “insanın varoluş gerçeğini yine insanla açıklayan değer verdiğim ve üzerine binlerce çalışmalar yapabileceğim bir bilim dalı” diyen uzmanımız tez çalışmasını bu alanda ergenler ve kişilik gelişimleri üzerine yapmıştır.
 
2011-2015 yılları arasında Ankara Başkent Özel Eğitim Uygulama Merkezi(OTİSTİK ÇOCUKLAR) Rehber Öğretmen olarak görev yapmış ve bu dönemde Özel Eğitim Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Bünyesinde Bütünleştirme Eğitimi kapsamında Öğretmen El kitabı hazırlanmasında yazarlar grubunda yer almış ve okullarda bütünleştirme eğitimi için formatörlük görevi üstlenmiştir.
2015 Şubat ayı itibariyle Mamak Rehberlik ve Araştırma Merkezinde uzman psikolojik danışman olarak görev yapmakta ve eğitsel tanılama hizmeti sunmaktadır; ayrıca uzmanımız çeşitli zekâ testleri uygulayıcılığını yapmaktadır.
 
UYGULADIĞI TESTLER
• (WSC-R,
• SBİNET, 
• AGTE,
• METROPOLİTAN, 
• CATELL 2A, 3A, 
• BENTON, 
• BENDER-GESTALT, 
• GOODENOUGH HARRİS BİR ADAM ÇİZ,
• PORTEUS LABİRENTLERİ,
• LOUİS DUSS PSİKOANALİTİK HİKÂYELER)
 
KURS VE SERTİFİKALAR
• Leiter Uluslararası performans ölçeği Uygulayıcı sertifikası
• Tkt (7-11) Uygulayıcılığı 
• S. Binet Uygulayıcılığı
• Wisc-r uygulayıcılığı
• Metropolitan Uygulayıcılığı
• Agte Uygulayıcılığı
• Özel eğitimde bütünleştirme formatörlüğü
• Catell 2A-Catell 3A Uygulayıcılığı
• Bender-Gestalt Testi Uygulayıcılığı
• Benton Kognitif Fonksiyonlar ve Görsel Hafıza Testi Uygulayıcılığı
• GoodEnough Harris Bir İnsan Çiz Testi Uygulayıcılığı
• Porteus Labirentleri Testi Uygulayıcılığı
 Louis DussPsikanalitikHikayeler Testi Uygulayıcılığı