Yaşam Koçluğu Sertifika Eğitimi

Yaşamın her alanına yönelik koçluk yapmak isteyen bireylerin temel koçluk becerilerinde öğrendikleri bilgi, teknik ve yöntemleri derinleştirerek daha donanımlı şekilde çalışabilmelerini sağlayan programdır. 
 
Amerika ve Avrupa’nın ardından Türkiye’de hızla gelişmeye başlamış olan bu meslek, önce sizi siz yapan özünüzün farkına varmanızı sağlayacak ve sonrasında çevrenizdeki diğer insanların yaşamlarına dokunabilmenizi, hayatlarını daha ileriye daha iyiye taşıma konusunda onlara yardımcı olmanızı sağlayacak.
 
YAŞAM KOÇLUĞU SERTİFİKA EĞİTİMİ 
 
MODÜL 1 TEMEL KOÇLUK BİLGİ VE BECERİLERİ
 
TEMEL KOÇLUK BİLGİLERİ
Koçluk Programının Amacı,
Koçluk Nedir, Tarihçesi, Uygulama Alanları 
Dünyada ve Türkiye`de Koçluğun gelişimi
Koçluğun Meslek Olarak Kabulü
Koçluk Platformu Derneği Kuruluş Amacı ve Etik İlkeleri
ICF ve Etik Davranış Standartları
Koçluk Nedir, Ne Değildir?
Koçluk Hizmetinin Faydaları
Koçun Sorumlulukları Nelerdir?
Koçluk Hizmeti Alan Bireyin Sorumlulukları Nelerdir?
Temel Koçluk Kuralları Nelerdir?
Koçlukla Karıştırılan Yöntemler
Danışmanlık ve Koçluk
Terapi ve Koçluk
Mentörlük ve Koçluk 
Eğitmenlik ve Koçluk
TEMEL KOÇLUK BECERILERI
Koçluk Becerilerine Hazırlık
Koçluk Süreci
Koçun Zihinsel Hazırlığı (Ego, Kişisel Göreceli Gerçeklik, Bağımlılık, Yargılayıcı Olmama, Samimi Olma)
Yardımcı Beceriler (Duyguyu Yansıtmak)
Geribildirim,Yanıt Vermek
Seans Çerçeveleme
Uyumu Yakalama  
Danışanı ile Uyumu Yakalamak İçin Koçun Neyi Kabul Etmesi Gerekir?
Danışanın Nerede Olduğunu İşaret Eden Alışkanlıkları ve Davranış Kalıpları ile Uyumu Yakalamak
Danışanın “Durma” Noktasında Kalmasına Neden Olan Alışkanlıklar ve Davranış Kalıpları ile Uyumu Yakalamak
Danışanın İlerlemesini Sağlayan Alışkanlıklar ve Davranış Kalıpları ile Uyumu Yakalamak
Danışanın Kişisel Özünü Tanımlayan İçsel Özellikleri ile Uyumu Yakalamak
Danışanın Güçlü Yönleri ile Uyumu Yakalamak
Danışanın İçsel Gücü ile Uyumu Yakalamak
Danışanın İş Becerileri ile Uyumu Yakalamak
Danışanın Dış Kaynakları ile Uyumu Yakalamak
Kuşaklar ve Özellikleri
Empatik Dinleme
Psikolojik Oksijen Verme
Kritik Gedik (Kişisel ve Dışsal Kritik Gedikler)
Güçlü Sorular, Gözlemler ve Ricalar
Güçlü Sorular Sormaya Hazırlanmak 
Güçlü Gözlem Yapma Becerisini Geliştirmek
Güçlü Ricalarda Bulunmak
Etkin Bir Koçun Özellikleri
Yapılandırma 
Yapılandırma Sürecinde Koçun ve Danışanın Kazandığı Ödüller
Temel Yapılandırma Becerileri
İleri Düzey Yapılandırma Becerileri
Takdir Etme Becerisi 
Geri Bildirim Verme Becerisi
Danışanı Geliştirmek
Danışanı Geliştirmek İçin Uygulanan Temel Beceriler 
Danışanı Geliştirecek İleri Düzey Beceriler
Taahhüt ve Takip
Bilişsel Süreç
Modül 1 Toplam Eğitim Süresi: 34 Saat / 4 Gün
  
MODÜL 3 : YAŞAM KOÇLUĞU EĞİTİMİ
Yaşam Koçluk Eğitiminin amaçları
Yaşam Koçluğu Eğitiminden Sonraki Kazançlarınız
Ben Kimim?
İnançlarım
Özimgem
Değerler veDeğerleri Netleştirme Alıştırması
Bastırılmış Değerler
Benliğim
Kim Olmak İstiyorum?(Farkındalık)
Dönüşüm Modeli
Sabotajcı Çalışması
Vizyon-Misyon
Swot Analizi
Planlama ve Zaman Yönetimi
Önceliklerin Yönetim Tablosu 
Gerekçenin Gücü ve Faydaları
Hedef Belirlerken Ne? Nasıl? Niçin? Sorularının Gücü 
Farklı Alanlara Koçluk
Değişimin Doğası
Değişim Süreci ve Zorunlulukları
Sınırlara Koçluk
Yaşamdaki Dengeye Koçluk
Beden Dili Eğitimi
Kuantum Düşünce Tekniği
NLP ve Dayandığı Temel Uygulama İlkeleri
Koçlukta Kullanılan NLP Teknikleri
Meta Modeli Kullanmak
Çapa Atma
Zaman Çizgisi Uygulaması
Mükemmeliyet Çemberi
Modül 3 Toplam Eğitim Süresi: 26 Saat / 3 Gün
 
Yaşam Koçluğu Sertifika Programı Toplam Eğitim Süresi:  
60 Saat / 7 Gün  + 21 Saat Koçluk Görüşmesi
Teorik eğitiminizi tamamladıktan sonra altı ay boyunca devam eden "Ücretsiz Koçluk Uygulama Atölyeleri"ne katılarak uygulama becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Uygulama Atölye çalışmaları üç haftada bir üç saat sürmektedir. Eğitimini tamamlayan adaylar 8 saatlik koçluk uygulamasına katılıp 15 saatlik koçluk uygulamasını raporladıktan sonra Yaşam Koçluğu Sertifikasını almayı hak eder. Sertifikalarımız KPD (Koçluk Platformu Derneği) onaylıdır.
Toplam Eğitim Süresi: 60 Saat / 7 Gün