Eğitimde Koçluk Becerilerinin Önemi

Ülkemizin sosyoekonomik ve coğrafi koşulları nedeniyle, çocuklarımızda benlik algısının yeteri kadar gelişmediği araştırmalarla tespit edilmiştir. Onların hızla gelişen dünyaya ayak uydurmalarını ve başarılı olmalarını sağlamak, benlik algılarını geliştirmek önce ebeveynlerinin sonra okulların görevidir. İçinde bulunduğumuz yüzyılda çocuklarınızın edinmeleri gereken becerileri kazanmaları için bizimle çalışmak isterseniz sizleri bekliyoruz.
 
Peki nedir 21. Yüzyıl becerileri:
 
- Öğrenmeyi öğrenmek,
- Hedef belirlemek ve eyleme geçebilmek,
- Ders çalışma alışkanlığı kazanmak ve sürekliliğini sağlamak,
- Kritik düşünebilmek, çalışma ve başarma motivasyonu geliştirmek,
- Zamanını planlamak, önceliklerini belirlemek,
- Yaratıcı ve inovatif olabilmek,
- İletişim ve iş birliği becerisi geliştirmek,
- Ebeveynleri ve öğretmenleriyle uyumu sağlamak,
- Koordine olma becerisi geliştirmek,
- Sorumluluk alabilmek,
- Grup içinde çalışma becerisi geliştirmek,
- Çalışmaya ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirmek,
- Aktif birey olabilmek,
- Kariyer farkındalığını artırmak bunlardan bazılarıdır.